ТРЗ

Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи. Това включва:

  • обработка на променливата месечна ТРЗ информация - допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. - това става по утвърден присъствен график;
  • отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера - промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
  • организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.;

След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.

Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати – поддържане на лични досиета, изготвяне на ведомост и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.