Абонамент

 • Консултации относно формата на наемане на персонала;
 • Изготвяне на трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на документи по прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране;
 • Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
 • Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
 • Поддържане на лични досиета на персонала;
 • Консултации по конкретни казуси.
© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.