Личен състав

Отдел "Личен състав" е отговорен за процесите, свързани с персонала - от първоначалния подбор на кадри, през оформянето на документите по постъпване, издаване на документи за осигурителен стаж и доход, нужни на работника по време на работата в предприятието, до коректното документиране на прекратяване на трудовите взаимоотношения и издаването на всички необходими удостоверения в тази връзка. Ние можем да поемем тази функция и да поддържаме досиетата на вашите служители в перфектно състояние.

Услугите, които предлагаме са:

  • изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
  • регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) - по електронен път;
  • изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
  • поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
  • изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
  • изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
  • изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);
© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.