Финанси

  • Специализирани аналитични доклади за финансовия и рисковия профил на банки, застрахователи и други финансови институции;
  • Финансово бюджетиране и планиране
  • Макроикономически анализ на пазара
  • Микроикономически анализ на стопанската дейност
  • Оценка на финансови активи
  • Оценка на риска
  • Бизнес стратегия за минимизиране на риска
© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.