• Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
  • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
  • Попълване и подаване на данъчни декларации;
  • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
  • Данъчни консултации.
© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.