С какво се занимаваме

Във финансово-счетоводната компания работят експерти с магистърски степени по счетоводство и контрол, финанси и банково дело. Притежават управленски опит във финансово-счетоводната дейност, осъществяване на вътрешен финансов контрол, имат богата практика в областта на регулация на риска и предлагане на бизнес стратегия за минимизиране на рисковете.
Фирмата е правоприемник на "Виктория-99-НТ" ЕООД, която работи от 1999 година.

© 2017 Финансово-счетоводна компания Prosperity-99. Всички права запазени. Design&Support: PC Services Ltd.